کفپوش‌های پیشرفته

 • کفپوش‌های صنعتی
 • کفپوش‌های پارکینگی
 • کفپوش‌های ورزشی
 • کفپوش‌های آنتی باکتریال
 • کفپوش‌های دکوراتیو
 • کفپوش‌های آنتی‌استاتیک
 • کفپوش‌های سه بعدی

محصولات نوین و فن‌آورانه

 • پرایمر مخصوص پوشش‌های ضدحریق پایه سیمان
 • پرایمر مخصوص چسبندگی لایه های قدیم و جدید اپوکسی
 • درز گیر‌های دو جزئی پلی‌اورتان منعطف

پوشش‌های صنعتی و ضدحریق

 • رنگ‌ها و پوشش‌های صنعتی
 • رنگ‌ها و پوشش‌های دکوراتیو
 • رنگ‌های اپوکسی پلی‌آمید
 • آستری‌های اپوکسی
 • لاک اپوکسی پلی‌آمید جذبی
 • آستری اتیل‌ سیلیکات
 • رنگ‌های اپوکسی بهداشتی
 • رنگ‌های مقاوم اسید
 • رنگ‌های اپوکسی فنولیک
 • رنگ های پلی استر
 • رنگ‌های وینیل استر
 • رنگ‌های نسوز
 • رنگ‌ها و لاک پلی اورتان

مواد مهندسی ساختمان و

آب بندی صنعتی

 • گروت اپوکسی‌بامقاومت‌های بالا
 • لاک اپوکسی پلی آمین
 • لاک شفاف اپوکسی پلی آمید
 • ماستیک اپوکسی ترمیم بتن
 • پرایمر اپوکسی پلی آمین
 • آب‌بند کننده‌های پایه‌ سیمان/پلیمر
 • ملات ترمیمی بتن
 • ملات آب‌بند کننده آنی‌گیر
 • چسب اپوکسی مخصوص سنگ
 • چسب اپوکسی مخصوص قطعات فلزی با قابیلت تراشکاری
 • چسب پلی اورتان مخصوص قطعات پلیمری