شرکت مهندسی پلیمر پیرانیک خاورمیانه
تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران ساوه، نسیم شهر، شهرک صنعتی نسیم شهر قطعه ۵۲ و ۵۳ و ۵۴

کادر مدیریتی شرکت مهندسی پلیمر پیرانیک خاورمیانه فعالیت خود را در زمینه تولید، اجرا و نظارت این محصولات از سال 1375 شروع کرده و این مجموعه هم اکنون توانسته است با تکیه برا دانش فنی روز و پرسنل مجرب کارنامه قابل قبولی از خود ارائه نمایید