شرکت مهندسی پلیمر پیرانیک خاورمیانه
تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران ساوه، نسیم شهر، شهرک صنعتی نسیم شهر قطعه ۵۲ و ۵۳ و ۵۴

 

 

این دسته از محصولات در صنایع مختلف پتروشمی، قطعه و خودروسازی، الکترونیک، شیمایی و … کاربرد داشته و بنابر نیاز و محدوده سنگین ترافیک و همچنین نوع کف موجود در ضخامت های 0/2 – 4 mm مورد استفاده قرار میگیرد.