شرکت مهندسی پلیمر پیرانیک خاورمیانه
تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران ساوه، نسیم شهر، شهرک صنعتی نسیم شهر قطعه ۵۲ و ۵۳ و ۵۴

 

 

استاندارد های محیطی در صنایع بهداشتی، داروئی و بیمارستان روز به روز در حال ارتقاء بوده و به تبع آن پوشش کف، دیوار و حتی سقف در این قسمت ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است هرکدام از صنایع داروئی، بهداشتی و بیمارستانی از گرید های مختلف تبعیت میکنند و الزامات استاندارد های GMP نوع پوششهای محیطی را مشخص میکند. کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان با تضمین بالاترین گرید های استاندارد GMP در کف، دیوار و سقف بسیار مورد توجه قرار گرفته است. خوشبختانه سال هاست پا به پای کشور های پیشرفته، در کشور ما هم صنایع مذکور ملزم به رعایت این استاندارد ها شده است و ما با اشراف به این الزامات تا کنون خدمات زیادی را در زمینه تجهیزات داروئی و پزشکی انجام داده ایم