شرکت مهندسی پلیمر پیرانیک خاورمیانه
تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران ساوه، نسیم شهر، شهرک صنعتی نسیم شهر قطعه ۵۲ و ۵۳ و ۵۴

 

 

تائیدیه ها از پژوهشگاه رنگ  | کفپوش اپوکسی

 

برای دانلود بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

 

تائیدیه مقاومت به سایش

تائیدیه سختی کونیگ

تائیدیه مقاومت به خراش

تائیدیه ضربه

چسبندگی پول آف

تائیدیه مقاومت به اسید ها

تائیدیه مقاومت هیدروکسید سدیم، روغن موتور و بنزین

 

 

شرکت پیرانیک دارای تائیدیه هایی از:

 

تائیدیه های شرکت پیرانیک