آدرس تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران ساوه، نسیم شهر، مجتمع صنعتی نسیم شهر قطعه ۵۳ و ۵۴


خانه » تائیدیه ها

تائیدیه ها



تائیدیه ها از پژوهشگاه رنگ  | کفپوش اپوکسی

برای دانلود بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

تائیدیه مقاومت به سایش

تائیدیه سختی کونیگ

تائیدیه مقاومت به خراش

تائیدیه ضربه

چسبندگی پول آف

تائیدیه مقاومت به اسید ها

تائیدیه مقاومت هیدروکسید سدیم، روغن موتور و بنزین

 

شرکت پیرانیک دارای تائیدیه هایی از:

تائیدیه های شرکت پیرانیک




امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.