شرکت مهندسی پلیمر پیرانیک خاورمیانه
تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران ساوه، نسیم شهر، شهرک صنعتی نسیم شهر قطعه ۵۲ و ۵۳ و ۵۴

اجرای کفپوش اپوکسی شرکت کابل کنترل:

اجرای کفپوش اپوکسی چاپخانه افست:

اجرای کفپوش اپوکسی برق قائمشهر :

اجرای کفپوش اپوکسی کارخانه شیشه مفید:


اجرای کفپوش اپوکسی کارخانه نفیس نخ:

اجرای کفپوش اپوکسی برج میلاد:

اجرای کفپوش epoxy شرکت تهیه اروند:

اجرای کفپوش epoxy شرکت سندن ایرانیان:

اجرای کفپوش epoxy  شهر بازی آموت کرج: