شرکت مهندسی پلیمر پیرانیک خاورمیانه
تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران ساوه، نسیم شهر، شهرک صنعتی نسیم شهر قطعه ۵۲ و ۵۳ و ۵۴

اجرای کفپوش اپوکسی شرکت صانع طب:

اجرای کفپوش اپوکسی و خط کشی شرکت زربال:

اجرای کفپوش اپوکسی  شرکت رانی ایرانیان:

اجرای کفپوش اپوکسی شرکت کیتوتک:


اجرای کفپوش اپوکسی شرکت طبی مادران:

اجرای کفپوش اپوکسی و خط کشیی شرکت غذای فارسی: